Investment Consulting

  • Jesteśmy sprawdzonym partnerem dla firm z ambicjami
  • Odkryj potencjał swojego systemu solarnego
  • Analiza rynku podstawą śmiałych decyzji
  • Z góry widać więcej - doradzamy budując skalę satysfakcji
« »

Investment Consulting...

Jesteśmy sprawdzonym i doświadczonym zespołem doradców i ekspertów, który od 2012 roku wspiera swoją wiedzą i doświadczeniem ambitne firmy w Polsce i Europie. Mądrzy doradcy
z pasją wspierają sukcesy
swoich klientów
Wieloletnie doświadczenie w różnych branżach pozwala nam osiągnąć ponadprzeciętne rezultaty dla naszych klientów. Realizacja złożonych, wielowarstwowych projektów konsultingowych w różnych obszarach działalności przedsiębiorstw zawsze przynosi efekty w postaci złożenia gotowych rozwiązań do wdrożenia i podniesienia efektywności operacji biznesowych, jak i satysfakcji dla udziałowców. Składane przez nas rekomendacje rozwiązań biznesowych zawsze oparte są na bezpieczeństwie naszych klientów i realnych estymacjach wynikowych, które sprawiają, iż prognozy i oczekiwania firm stają się przewidywaną rzeczywistością. Nasi klienci cenią u nas odważne ale uzasadnione rozwiązania biznesowe, jakie wnoszą wartość dodaną dla wszystkich grup beneficjentów biznesu. Stajemy się „przedłużeniem” zespołu pracowników klienta dzięki utożsamianiu z problemami i wsparciu w ich rozwiązywaniu.

...& PV+S Enterprise

Od 2018 roku jesteśmy aktywnym uczestnikiem transformacji energetycznej w Polsce. Przez wiele lat przygotowywaliśmy grunt pod usługi kompleksowego rozwiązania dla naszych klientów biznesowych w obszarze restrukturyzacji źródeł zasilania energią elektryczną. Nasz zespół tworzą międzynarodowi doświadczeni eksperci z wieloletnim doświadczeniem.

 

Posiadanie własnej elektrowni fotowoltaicznej (PV) uzupełnionej - z czasem, o system magazynowania energii (S) powoduje duży wzrost oszczędności w kosztach stałych firm. Co równie istotne wprowadzamy polskie firmy do grona świadomych uczestników ogólnoświatowej transformacji na rzecz zerowego śladu węglowego.  Biznes to biznes - zwrot z inwestycji w innowacyjne, zeroemisyjne systemy solarne dla firm mierzony jest w perspektywie kilkudziesięciu miesięcy - nie w dekadach. Dzięki posiadanej wiedzy przy wykorzystaniu systemów digitalizacji procesów profilowania modelu energetycznego klienta dokonujemy walidacji projektu inwestycji w system solarny przedstawiając krok po kroku fazy projektu. Prezentując symulacje i studium wykonalności na bazie archiwalnych danych dot. godzinowego zużycia energii w danej lokalizacji przedstawiamy faktyczne uzyski i korzyści oraz okre zwrotu z inwestycji. Nasze wsparcie to kompleksowa usługa złożenia rekomendacji, zakupu podzespołów instalacji, jej montażu, przyłączenia instalacji do sieci energetycznej wewnętrznej oraz zewnętrznej (in gride / off gride) i obsługa posprzedażowa
daje komfort Klientom i poczucie bezpieczeństwa inwestycji.